Mūsų naujas adresas: Aušros g. 5, Ginkūnai.A; B; BE kategorijos!!! Pavasaris atėjo-Moto sezonas atidarytas!!!

Informacija pažeidusiems

Papildomas vairuotojų mokymas privalomas pradedantiesiems vairuotojams, pažeidusiems Kelių eismo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „DÄ—l Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – KET) reikalavimą (-us), susijusį¯ (-ius) su vairuotojų pareigų pėstiesiems, lenkimo taisyklių, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat ir įspėjamojo signalo naudojimo, važiavimo per sankryžas, vairuotojų naudojimosi saugos diržais, motociklininko šalmais pažeidimais, nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h ir transporto priemonių vairavimu, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės), taip pat sukėlusiems eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata, ir motorinių transporto priemonių vairuotojams, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų.
Per papildomą vairuotojų mokymą pradedantieji vairuotojai ir vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti, privalės:
individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė;
išklausyti teorijos kursą, apimantį¯ šias temas: KET naujovės, atsakomybė už KET pažeidimus ir jų padarymo pasekmės, eismo įvykių Lietuvoje priežastys ir pasekmės, rizikingos eismo situacijos ir galimybės jas numatyti, saugus, ekonomiškas ir ekologiškas vairavimas;
išklausyti psichologijos kursą, apimantį¯ šias temas: vairuotojo asmenybės bruožai, savybės, asmeninės vertybės, stereotipų įtaka elgesiui kelyje, emocijos, jų suvokimas ir valdymas vairuojant motorinę transporto priemonę, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, taip pat streso, miego trūkumo, nuovargio, ligos įtaka vairuotojo dėmesingumui, situacijos vertinimui, sprendimų priėmimui, vairavimo, eismo kultūra, pagarba kitiems eismo dalyviams ir atsakomybė už juos ir save;
mokytis saugiai, ekonomiškai ir tausodami aplinką vairuoti B kategorijos transporto priemonę.
Papildomas mokymas bus užbaigtas, kai vairuotojai išlaikys žinių patikrinimo testą.

REIKALINGI DOKUMENTAI:
asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas,
vairuotojo pažymėjimas (jeigu nėra atimtas),
teismo sprendimas arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis buvo taikoma administracinė atsakomybė,
galiojanti vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma .

APMOKĖJIMO BŪDAI:

a· grynais,
b· pavedimu.
Lietuvos automobilininkų sąjunga Regitra Valstybinė kelių transporto inspekcija